Geoharbour

เราคือใคร ?

Geoharbour Group เป็นหน่วยงานมืออาชีพ ระดับโลก ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในเรื่องของ ธรณีวิทยาเทคนิค ทั้งการสำรวจ, การออกแบบ, การทำวิจัย รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธรณีวิทยา   

"เราพัฒนา
คุณภาพ ชีวิต"

เกี่ยวกับ GEOHARBOUR

24 ปี ของการปรับปรุงคุณภาพดินฐานราก

Geoharbour Construction เป็นองค์กรวิชาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ, การออกแบบ, การวิจัย และการก่อสร้าง, และการให้คำปรึกษาด้านธรณีเทคนิค โดยมีบริษัทสำนักงานใหญ่คือ Geoharbour Group เป็นหัวหน้าบรรณาธิการของ China Standard of Reclamation Soil Treatment และเป็นสมาชิกกรรมการของ China Soft Soil Treatment Technical Committee.

เราได้ดำเนินการโครงการขนาดใหญ่กว่า 300 โครงการในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พื้นที่รวมของการบำบัดดินมีมากกว่า 10,000 เฮกตาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับไซต์งาน โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมถึงถนน รันเวย์สนามบิน ท่าเรือ โรงงานปิโตรเคมี การถมดิน โรงไฟฟ้า และอาคารโรงงาน ฯลฯ ในประเทศไทย เราได้ดำเนินการหรือกำลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่มากกว่า 300 เฮกตาร์ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี ระยอง และนครศรีธรรมราช

ยิ่งไปกว่านั้น เราไม่เพียงแต่นำเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรจาก Geoharbour Group มาใช้เท่านั้น แต่ Geoharbour Construction ยังได้ทำการวิจัยและพัฒนากับสถาบันวิจัยของไทยเพื่อกำหนดวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพดินในประเทศไทย เช่น ไซต์งาน Vacuum Consolidation Method (VDM) ที่แคบซึ่งอยู่ติดกับ ทะเลสาบที่มีอยู่หรือสภาพดินที่ซับซ้อนมากด้วยวิธีความหนาแน่นสุญญากาศสูง (HVDM)

สาขาอื่น ๆ

กว่า 22 สาขา ทั่วโลก

ข้อมูลบริษัท

  • ชื่อบริษัท : Geoharbour Construction CO .,LTD.
  • ปีที่ก่อตั้ง : 2000 (สำนักงานใหญ่) , 2015 (สำนักงานในไทย)
  • ผู้บริหาร  : ดร. Cui Jihong (สมาชิกกรรมการผู้บริหาร) , คุณพัชท์ทัศน์ เลิศทองมงคล (สมาชิกกรรมการผู้บริหาร)
  • คู่ค้า : กัมพูชา
  • สำนักงานใหญ่ : 26/F,Ocean Plaza, No.1188 Siping Rd., Shanghai, Shanghai 200092, CN  
  • สำนักงานในไทย : เลขที่. 29, กรุงเทพ อาคาร Bangkok Business Center , ห้องเลขที่. 1901, ชั้น 19, สุขุมวิท 63 (เอกมัย), แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพ, ประเทศไทย 10110 
Scroll to Top