Geoharbour

การปรับปรุงคุณภาพดินฐานราก

การปรับปรุงคุณภาพดินฐานราก เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ ทางกายภาพ และทางเคมีของดิน เพื่อทำให้ดินในบริเวณนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสม แข็งแรง และมั่นคง ก่อนที่จะทำการก่อสร้างต่อไป โดยมีวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Consolidation Methods

  • Vacuum Consolidation Method (VCM)

Vacuum Consolidation Method (VCM) เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียว หรือดินตะกอนอ่อนนุ่ม โดยการใช้แรงดันสุญญากาศ เพื่อเร่งอัดตัวการคายน้ำของดิน

Reinforcement Methods

  • Deep Cement Mixing (DCM)

เหมาะกับการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ลักษณะดินที่หลากหลายเช่น ดินโคลน, หรือพื้นที่      ทีมีซากพืชซากสัตว์ และพื้นที่ ที่มีดินอ่อน ไม่แข็งแรง โดยการฉีดสารเชื่อมประสารผ่านหัวฉีดของเครื่องจักร และทำการกวนส่วนผสมเข้าด้วยกัน

  • Jet Grout Column

1 ในวิธีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดินผ่านการบดอัด โดยการฉีดซีเมนต์เหลวด้วยแรงดันสูงผ่านหัวฉีดที่อยู่ปลายหัวเจาะ แรงดันนี้จะเข้าไปทำลายโครงสร้างดินแล้วผสมผสานดินเข้ากับตัวซีเมนต์ที่ฉีดเข้าไป

Densification methods

  • Dynamic Replacement (DR)

เป็นวิธีการที่ต่อยอดมาจาก DC โดยวิธีนี้จะมีขั้นตอนเพิ่มเข้ามาในการแทนที่ดินที่ผ่านการถูกบดอัดไปแล้วด้วยดินใหม่แทน.

  • Dynamic compaction (DC) 

เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินโดยการทิ้งลูกตุ้มเหล็กน้ำหนัก ปลอยลงสู่หน้าดิน ซ้ำหลายครั้ง เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของอนุภาคดิน

  • Vibro-replacement (Stone/ Sand Column)

เป็นวิธีการที่ต่อยอดมาจาก Vibro Compation โดยวิธีนี้ได้เพิ่มขอบเขตและลดข้อจำกัดของ VC เพราะหลังจากการบดอัดแล้ว ในวิธีนี้ได้มีขั้นตอนของการแทนที่ของดินใหม่ลงไปในบริเวณที่ดินผ่านการปรับปรุงไปแล้ว

  • Vibro Compaction

เป็นวิธีที่เหมาะกับการปรับปรุงคุณภาพดินเม็ดละเอียด เช่นดินกรวด, ดินทรายหลวม เพื่อลดโอกาสในการเกิดปัญหาดินเหลว และ ลดการทรุดตัว 

  • High Vacuum Densification Method (HVDM)

HVDM = เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพดิน ที่เหมาะกับพื้นที่ ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง และมีดินเม็ดละเอียดผสมอยู่ค่อนข้างเยอะ การปรับปรุงด้วยวิธีนี้ถือว่าเป็น 1 ในสิทธิบัตร และวิธีการเฉพาะของทาง Geohharbour  

Scroll to Top