Geoharbour

Vacuum Consolidation Method (VCM)

Vacuum Consolidation Method ( VCM ) เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับการปรับปรุงคุณภาพดินอ่อน โดยการใช้แรงดันสุญญากาศเป็นน้ำหนักกดทับ(ชั่วคราว) ทำให้ดินมีการเรียงตัวกันใหม่จนเกิดความแข็งแรงแน่นยิ่งขึ้น

ทำไมต้อง VCM ?

  1. ประหยัดค่าวัสดุถมดิน เพราะในการใช้แรงดันสูญญากาศ -80 kPa เปรียบได้เท่ากับ การกดทับโดยใช้น้ำหนักจากดินด้วยความสูง 4 เมตร (ในกรณีที่ดินมีความหนาแน่นประมาณ 20 kN/n3) 
  2. การปรับปรุงคุณภาพดิน ใช้เวลาสั้นกว่าการใช้น้ำหนักกดทับจากดิน ทำให้สามารถเริ่มก่อสร้างโครงสร้างต่อไปได้เร็วขึ้น เนื่องจากการถมดินสูง 4 เมตร ต้องแบ่งทำหลายครั้ง ไม่สามารถทำได้ภายในครั้งเดียว เพราะจะทำให้ดินปลิ้นออกไปกระทบพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนั้น การปรับปรุงคุณภาพดินแบบ VCM ยังสามารถถมดินเพิ่มด้านบน เพื่อเร่งการก่อสร้างระหว่างปรับปรุงคุณภาพดินได้อีกด้วย
  3. ประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินสูงกว่าการใช้น้ำหนักกดทับจากดิน เพราะแรงดูดสุญญากาศจะถูกส่งไปตลอดแผ่นระบายน้ำ (PVD) ทำให้การปรับปรุงคุณภาพดินมีความสม่ำเสมอมากกว่า
  4. สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ด้านข้างของดินต่อโครงสร้างรอบๆพื้นที่ได้ดีกว่า เนื่องจากแรงดูดสุญญากาศจากปั๊มจะทำให้ดินในพื้นที่ปรับปรุงเคลื่อนตัวเข้าข้างใน
    ในขณะที่การใช้น้ำหนักกดทับ ดินจะเคลื่อนที่ปลิ้นออกข้างนอก
Scroll to Top