Geoharbour

Deep Cement Mixing (DCM)

Deep Cement Mixing (DCM) วิธีการปรับปรุงคุณภาพดินที่เพิ่มความแข็งแรงของดินอ่อนได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่ดินเหนียว ดินตะกอน ไปจนถึงดินทราย โดยการผสมดินเข้ากับสารเชื่อมประสาน เช่น ปูนซีเมนต์ หรือ เบนโทไนต์ เป็นต้น

      Deep Cement Mixing (DCM)

 • เหมาะสำหรับทั้งงานบนบก และงานนอกชายฝั่ง เช่น งานป้องกันการพังของตลิ่ง งานป้องกันการพังของงานขุดลึก งานคันกั้นน้ำ ทำให้บ่อดินเล็กลงและมีเสถียรภาพ งานฐานรากอาคาร รวมถึงงานป้องกันการรั่วซึมของคันกั้นน้ำและอ่างเก็บน้ำ
 • เริ่มจากการหมุนสว่านเจาะลงไปในชั้นผิวใต้ดินเพื่อทำลายโครงสร้างของชั้นดิน
 • เมื่อถึงความลึกที่ต้องการ สารเชื่อมประสารจะถูกฉีดลงไปในดินผ่านหัวฉีดที่อยู่ปลายหัวเจาะ
 • จากนั้นจึงทำการกวนส่วนผสมที่ฉีดเข้าไปให้เข้ากับดินเพื่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์ (Soil Cement Column)
 • ตัวเสาเข็มจะทำให้ดินฐานรากสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้เพิ่มขึ้น ช่วยลดความเหลว และการทรุดตัวของชั้นดินอ่อน

ประเภทของการทำ DCM

 • แบบเปียก เป็นการฉีดสารเชื่อมประสานแบบเหลวเข้าผสมกับดินอ่อน
 • แบบแห้ง เป็นการใส่สารเชื่อมประสานแบบแห้งเข้าผสมกับดินอ่อน ซึ่งเหมาะกับดินอ่อนที่มีปริมาณน้ำอยู่ในดินสูง
Source : Principles and practice of ground improvement / Jie Han - 1964
 • โดยทั่วไปการผสมแบบเปียกจะให้ความแข็งแรงสม่ำเสมอและความเป็นเนื้อเดียวกันตลอดความยาวของเสาได้ดี
 • แต่มีข้อจำกัดที่ไม่เหมาะกับการปรับปรุงดินที่มีความชื้นอยู่สูง เพราะเสาเข็มดินจะเซ็ตตัวได้ยาก

DCM แบบเปียก

Source : Principles and practice of ground improvement / Jie Han - 1964
 • เหมาะกับดินอ่อนที่มีความชื้นอยู่ในดินมากกว่า 60%
 • รวมไปถึงสามารถปรับปรุงดินที่อ่อนนุ่มมากๆได้ เช่น ดินที่จากการเน่าสลายของสารอินทรีย์ (Organic Soil)

DCM แบบแห้ง

Source : Principles and practice of ground improvement / Jie Han - 1964
Scroll to Top