Geoharbour

งานเพิ่มเสถียรภาพคันดิน WNB2

  • วิธีการปรับปรุงคุณภาพดิน : Slope Stabilization, Gabion
  • ขนาดของพื้นที่ : 210 เมตร
  • สถานที่ตั้ง : พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย
  • จุดประสงค์ในการก่อสร้าง : ปรับปรุงสเถียรภาพทางลาด
  • ปี : 2566

ลูกค้าของเรา

wangnoi

เจ้าของโครงการ

สถานที่ตั้งโปรเจกต์

Scroll to Top