Geoharbour

โนเบิล เอกมัย-รามอินทรา

• วิธีการปรับปรุงคุณภาพดิน : Vacuum Consolidation Method (VCM) 

• ขนาดของพื้นที่ : 57,872 ตารางเมตร

• สถานที่ตั้ง : ลาดพร้าว, ประเทศไทย

• จุดประสงค์ในการก่อสร้าง : บ้าน และคอนโด

• ปี : 2562 – 2565

ลูกค้าของเรา

เจ้าของโครงการ

สถานที่ตั้งโปรเจกต์

Scroll to Top