Geoharbour

Hitachi ร่วมมือกับ Geoharbour Construction ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสำหรับพนักงาน

ความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะเวลาที่เราต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักร หรือเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่ความผิดพลาดครั้งเดียวอาจหมายถึงชีวิตของเรา

บริษัท Geoharbour Construction บริษัทที่ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพชีวิตของทุกคนและบริษัท Hitachi Construction Machinery (Thailand) Co., Ltd., บริษัทชั้นนำในวงการการผลิตเครื่องจักร และเครื่องมือทางการช่างที่อยู่ในวงการยาวนานกว่า 20 ปี จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมฝึกอบรมสำหรับพนักงาน 

เป้าหมายในการฝึกอบรมครั้งนี้ ก็คือการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องจักร เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2566 ที่บริษัทวังน้อย เบเวอเรช จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Scroll to Top